Przed wizytą

  1. Wizyty w salonie są umawiane telefoniczne lub osobiście w salonie.
  2. W przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze powiadomienie, o ile to możliwe 24h przed umówioną wizytą.
  3. Prosimy o punktualność, każde spóźnienie skutkuje dezorganizacją pracy salonu. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wykonania usługi przy spóźnieniu ponad 15 minutowym.
  4. Usługi pielęgnacyjne wykonujemy na czystych i wyczesanych psach. Klient może zamówić komplet usług (kąpiel + strzyżenie) lub dokładnie wyczesać i wykąpać psa co najmniej dzień przed wizytą.
  5. Ostateczna cena jest ustalana po obejrzeniu psa i jest uzależniona od wielkości psa, kondycji jego sierści oraz zachowania.
  6. Psy są strzyżone bez podawania jakichkolwiek środków uspakajających (takie środki może podawać jedynie lekarz weterynarii).
  7. Stanowisko pracy i narzędzia są poddawane dezynfekcji i sterylizacji.
  8. Ewentualne zwalczanie insektów jest obowiązkowe i wykonywane jest na koszt właściciela psa bez wcześniejszego uzgodnienia.
  9. Każdy pies powinien posiadać książeczkę zdrowia z aktualnym świadectwem szczepienia.
  10. Przed wizytą zawsze należy poinformować o trudnym charakterze psa i chorobach na jakie cierpi.
  11. Wykonujący usługę nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia psa, którego właściciel zataił istnienie choroby, np. padaczka, choroba serca.
  12. Psy stare, chore, bojaźliwe i ze skłonnościami do agresji są strzyżone na odpowiedzialność właściciela.
  13. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wykonania usługi w przypadku stwierdzenia, że wykonanie usługi mogłoby prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia psa lub groomera, np. psy stare, chore, bojaźliwe lub ze skłonnościami do agresji.
  14. Dla ułatwienia pracy groomera i skrócenia czasu wykonywanej usługi psy strzyżone są bez obecności właściciela przy stole groomerskim. Pod nieobecność właściciela pies jest spokojniejszy i współpracuje z groomerem.
  15. Każdy właściciel psa decydując się na usługę w naszym salonie akceptuje publikację zdjęcia jego psa w sieci.

POZOSTAWIAJĄC PSA POD NASZĄ OPIEKĄ KLIENT AKCEPTUJE WSZYSTKIE POWYŻSZE WARUNKI